Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Bergen Chamber of Commerce and Industry and Fana Sparebank presented for the first time the sustainability prize on the annual dinner Friday the 16th of November. The Grieg Group was the first winner of this prize!

Read more about the sustainability prize here

– We are proud and humble to be recognized for the sustainability work we do. We had not received the prize without the structured and focused work from all our coworkers at the Grieg Group. Thank you all for your contribution and good work, says Elna-Kathrine Grieg.

Jury evaluation

This year’s winner of the sustainability price is a group with a strong focus on sustainability. They have worked systematic and have focus on several of the UN’s 17 sustainability goals. The jury point out that the winner has owners and managers that show strong leadership by being active in the public debate for a more sustainable world.

The jury particularly expresses the work and the engagement in the aquaculture industry. The winner has been clear on the challenges in the industry and has taken action to meet the challenges. Sustainability in food production, sea and marine resources are some important keywords. The jury also point out the winners work within shipping and especially in ship recycling. The winner works actively on recycling ships in an environmental manner.

The winner has also an active role in equality, both in Norway and international. The winner has through generations worked to give back to society and create a positive foot print. One example is the work they do with SOS children`s Villages to create safe environment for childhood and education opportunities.

It is the opinion of the jury that this year’s winner has made a difference by focus on sustainability. But they have also been open to the challenges ahead. The winner is a group of companies to inspiration for others.

The sustainability award in 2018 goes to the Grieg Group.

The jury evaluation in Norwegian:
Jurybegrunnelse Bærekraftsprisen 2018

Introduksjon
Juryen har fått svært mange gode kandidater å velge mellom til årets Bærekraftspris, som i år deles ut for første gang. Juryen er samstemt i at alle de 46 nominerte utgjør en stor forskjell når det kommer til bærekraft, og er viktige ambassadører for Norges bærekraftsarbeid. Alle bedriftene, organisasjonene og enkeltpersonene bidrar positivt for å sette FNs 17 bærekraftsmål på kartet.

For Bærekraftsprisen 2018 var det viktig for juryen å finne en vinner som kan inspirere andre med arbeidet de gjør. Det skal være en foregangsbedrift som allerede har resultater å vise til når det gjelder bærekraftsarbeid.

Årets vinner
Årets vinner av Bærekraftsprisen er et konsern som strekker seg langt for å sette bærekraft på kartet. De har jobbet systematisk over generasjoner, og fokuset strekker seg over flere av FNs 17 bærekraftsmål. Juryen påpeker at vinneren har tydelige eiere og ledere som utviser modig lederskap ved å delta aktiv i samfunnsdebatten for en mer bærekraftig verden.

Juryen trekker særlig frem vinnerens arbeid, engasjement og resultater i havbruksnæringen. Vinneren har vært tydelige på utfordringene næringen har, og har satt i gang viktige aksjoner for å møte utfordringene. Bærekraftig matproduksjon, samt det å håndtere hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte er viktige stikkord i denne sammenhengen. Juryen vil også trekke frem vinnerens arbeid innenfor shipping, og særlig deres fokus på skroting av skip. Vinneren har jobbet aktivt for at dette skal kunne gjøres på en miljøvennlig måte.

Avslutningsvis vektlegger juryen at vinneren har tatt en aktiv rolle ovenfor likestilling, både i Norge, men også internasjonalt. Vinneren har gjennom generasjoner jobbet med å gi tilbake til samfunnet og skape positive fotavtrykk. Blant annet kan vinnerens arbeid for SOS-barnebyer, for å skape trygge oppvekstsvilkår og utdanningsmuligheter for barn og unge nevnes.

Juryen mener årets vinner har klart å gjøre en forskjell, klart å sette bærekraft på kartet, samtidig som de er åpne om hvor de er behov for forbedringer. Vinneren er et stort konsern til etterlevelse og inspirasjon.

Bærekraftsprisen for 2018 tildeles Grieg Gruppen

Elna- Katirne Grieg og Wenche Kjølås tok imot prisen på vegne av Grieg Gruppen