Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Odd Are Sletten har jobbet i Grieg Gruppen siden 2012, hvor han først begynte i Grieg Star som QHSSE-ansvarlig. I 2018 begynte han i Grieg Strategic Services (GSS, del av Grieg Logistics), og siden 7. juni 2021 har han vært utleid til Forsvaret, gjennom Fram Engineering, som fungerende Sjef Plan og Produksjon og Prosjektleder for alt vedlikehold av Sjøforsvarets overflatefartøy.

Oppdraget til Odd Are går blant annet ut på å kartlegge, analysere og gjennomføre forbedringstiltak av prosjektledelse for vedlikehold av overflatefartøyene. Fokuset i dette arbeidet er fregatt hoved vedlikeholdsrutinene.

– Min arbeidskarriere startet i Forsvaret. Fra Sjøkrigsskolen gikk veien til sjø- og landtjeneste i Sjøforsvaret. Det er klart det er kjekt å komme «hjem», samtidig som jeg får brukt min kompetanse fra Grieg og andre eksterne selskaper som kommer prosjektet til gode.

Odd Are sier selv det ikke tok lang tid før han takket ja til oppdraget ved hans tidligere arbeidsplass.

Jeg måtte bare si ja! Ikke bare er det veldig spennende å være så tett på det viktige arbeidet i Forsvaret, det er også svært nyttig for Grieg å få erfaring fra denne formen for prosjekter, i tillegg til samarbeidet vi allerede har gjennom GSS, sier Odd Are Sletten

Odd Are har lang fartstid fra den maritime bransjen. Han har arbeidserfaring fra både Filippinene, Singapore og Indonesia, i tillegg til en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

– Forsvaret kan og ønsker å lære av det private næringsliv. Målet med arbeidet vi nå gjør for Forsvaret er å oppnå «beste praksis» i vedlikeholdsarbeidet. Her er det mye å hente fra hvordan andre selskaper opererer, og hvordan vi for eksempel organiserer oss i Grieg. Jeg har stor tro på at dette har gitt verdi til FLO.

I utgangspunktet skulle Odd Are være utleid til Forsvaret frem til desember 2021. Nå er avtalen forlenget.

– Vi er med så lenge Forsvaret ønsker at vi skal bidra. Det viktigste for oss er at vi kan gi verdi med vår kompetanse og kunnskap. Å lede og drive frem forbedringstiltak av fartøys vedlikeholdsarbeid er et stort ansvar, men jeg setter veldig pris på tillitten og muligheten til å bidra for optimalisering av vedlikeholds prosessene. Det er et meget givende utviklingsarbeid, sier Odd Are Sletten

Om Grieg Logistics og Grieg Strategic Services:
Del av Grieg Gruppen som ble grunnlagt i 1884. Hovedkvarter i Bergen og leverer tjenester innenfor teknologi, skipsmegling, logistikk og havnevirksomhet. Grieg Strategic Services har en strategisk logistikkavtale med Forsvaret.

Om Sjøforsvaret:
Sjøforsvaret er den militære grenen i Norges forsvar som ivaretar Norges suverenitet ved å beskytte, overvåke og kontrollere kystlinjen og havområder i fred, krise og krig i nasjonal og internasjonal sammenheng. Sjøforsvaret omfatter avdelingene Marinen og Kystvakten og har sin hovedbase ved Haakonsvern i Bergen.

KNM Fridtjof Nansen i Atlanterhavet under øvelse C2X, sertifiseringsøvelsen som godkjenner KNM Fridtjof Nansen og resten av Carrier Strike Group 8 før de drar på Cooperative Deployment senere i 2021.